श्री मंदिरातील दैनंदिन कार्यक्रम

 

दैनंदिन पूजाअर्चा व श्रींचा नैवेद्य विभाग

श्रींचे गादी समोर दुपारी ११ वाजता होणारी आरती  

श्री पांडुरंगाची आरती

कापुरार्ती, मंत्रपुष्पांजली

श्लोक

श्रींचे गादी समोर होणारी सायं. आरती

 

 

 

श्रींचे गादी समोर 

दुपारी ११ वाजता होणारी आरती

 

जय जय सत्चित्स्वरूपा स्वामी गणराया । अवतरलासी भूवर जड-मुढ ताराया ।
।। जयदेव जयदेव ।।धृ।।
निर्गुण ब्रह्म सनातन अव्यय अविनाशी ।
स्थिरचर व्यापून उरलें जे या जगताशी ।
तें तूं तत्त्व खरोखर निःसंशय अससी ।
लीलामात्रें धरिलें मानवदेहासी ।
।। जयदेव जयदेव ।।१।।
होऊं न देशी त्याची जाणिव तूं कवणा ।
करूनी 'गणि गण गणांत बोते' या भजना ।
धाता हरिहर गुरुवर तूंचि सुखसदना ।
जिकडें पहावे तिकडे तूं दिससी नयना ।
।। जयदेव जयदेव ।।२।।
लीला अनंत केल्या बंकट सदनास ।
पेटविलें त्या अग्नीवांचूनी चिलमेस ।
क्षणांत आणिलें जीवन निर्जल वापीस ।
केला ब्रह्मगिरीच्या गर्वाचा नाश ।
।। जयदेव जयदेव ।।३।।
व्याधी वारून केलें कैकां संपन्न ।
करविले भक्तालागी विठ्ठल-दर्शन ।
भवसिंधू हा तरण्या नौका तव चरण ।
स्वामी दासगणूचे मान्य करा कवन ।
।। जयदेव जयदेव ।।४।।