निवास व्यवस्था :

भक्तनिवास संकुल (मंदिर परिसर)  श्री क्षेत्र पंढरपूर
भक्तनिवास संकुल (हत्तीखाना परिसर)  श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर
आनंदविहार भक्तनिवास संकुल श्री क्षेत्र ओंकारेश्वर
विसावा भक्तनिवास संकुल श्री क्षेत्र आळंदी

..................................................................................................................................................................................................................................................

 विसावा भक्तनिवास संकुल

 

येथे ५६९ खोल्या परिवारासाठी असून समूहातून येणाऱ्या भाविकांसाठी एकत्रित राहण्याची सोय या भक्तनिवास संकुलात ९२ डॉरमेंट्री हॉल मध्ये केली जाते. येथे मुबलक पार्किंग व्यवस्था असून उत्सावाच्या व गर्दीच्या काळात येथे मोठ्या ३ हॉल मध्ये दर्शनार्थींच्या राहण्याची प्राथमिक सुविधेसह सोय केली जाते.

       श्री गजानन महाराजांच्या समाधी दर्शनासाठी अनेक राज्यांतून विविध मार्गाने भाविकांच्या  पायदळ दिंड्या येत असतात. अगोदर पत्र व्यवहार करून कळविल्यास त्यांचे निवास व भोजनाची सोय विसावा येथे केली जाते. चौकशी करिता फोन नं. ०७२६५-२५३०१८,  मो.नं. ९६५७४४९४९५