निवास व्यवस्था :

भक्तनिवास संकुल (मंदिर परिसर)  श्री क्षेत्र पंढरपूर
भक्तनिवास संकुल (हत्तीखाना परिसर)  श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर
आनंदविहार भक्तनिवास संकुल श्री क्षेत्र ओंकारेश्वर
आनंदसागर विसावा भक्तनिवास संकुल श्री क्षेत्र आळंदी

..................................................................................................................................................................................................................................................

श्री संस्थेच्या अधिकृत शाखेमधील निवास व्यवस्था

श्री क्षेत्र पंढरपूर, श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर, श्री क्षेत्र ओंकारेश्वर, श्री क्षेत्र आळंदी या तीर्थक्षेत्री श्रींनी काही काळ वास्तव्य केलेले आहे. याक्षेत्रामध्ये जागृत वास्तव्य असलेल्या देवतेच्या दर्शनार्थ येणाऱ्या तिर्थयात्रेकरूंची सेवा घडून यावी या उद्देशाने भक्तांना अल्पदेणगीमध्ये निवास, भोजन आणि विनामूल्य अन्नदान व पार्कींग व्यवस्था आदी सुविधा देण्यात येतात.

श्री संस्थेची अधिकृत शाखा 
श्री क्षेत्र पंढरपूर

भक्तनिवास संकुल

भक्तनिवास क्र.

रूम

स्वरूप

कॉट

व्यक्ती

देणगी

 

 

 

 

श्री क्षेत्र पंढरपूर

 

 

 

 

 

 

 

१०२

साधी

---

१०

२०

७५

अटॅच साधी

५ गादी

१०

२७५

 

अटॅच साधी

५ गादी

१०

२००

३०

सुसज्जयुक्त

२२५

 

१२

सुसज्जयुक्त

३५०

१२

साधी अ‍ॅटच

१०

८००

वातानुकुलित

८००

 

वातानुकुलित

९००

  सुसज्जयुक्त ७००

 

सुसज्जयुक्त

८००

डॉरमेंट्री

हॉल

२५० बेड

२५०

५०

डॉरमेंट्री

हॉल

५० बेड

५०

५०