Contact Us

Address :-

Shri Gajanan Maharaj Sansthan, Shegaon

Tq. Shegaon - 444203 Dist- Buldana(M.S.)         

E-mail : sansthan@gajananmaharaj.org

Shri Mandir

07265-252018 / 252251 / 9881758762

Anand Vihar Bhakt Niwas Sankul

07265-252019

Visawa Bhakt Niwas Sankul

07265-253018

Bhaktaniwas Sankul Mandir Parisar

07265-252018

Bhaktaniwas Sankul Hattikhana Parisar

07265-252699

Shri Kshetra Pandharpur

02186 - 223522

Shri Kshetra Alandi

020  - 27186071 / 09767125035

Shri Kshetra Tryambakeshwar

02594-  233048

Shri Kshetra Omkareshwar

07280-  271204