Shree's Utsav

Shree Pragat Din Utsav    Shree Ram Janmotsav    Shree Punyatithi Utsav (Shree Rishi Panchami)    Yearly Utsav


Yearly Utsav

Annual festivals celebrated by Sansthan :

 

Chaitra Shuddha 1 to 9

:

Shri Ram Janmotsav Sohala (Shri Ram Navami)

Chaitra Shuddha 15

:

Shri Hanuman Janmotsav (Shri Hanuman Jayanti)

Chaitra Vadya 4

:

Shri Bhaskar Maharaj Punyatithi

Chaitra Vadya 12

:

Shri Akkalkot Swami Samartha Maharaj Punyatithi

Vaishakh Shuddha 5

:

Shri Shankaracharya Jayanti

Vaishakh Shuddha 13

:

Shri Nrusinha Jayanti

Vaishakh Shuddha 15

:

Shri Buddha Pornima

Vaishakh  Vadya 6

:

Shri Balabhau Maharaj Punyatithi

Jeshtha Vadya 12

:

Shri Sant Nivruttinath Maharaj Punyatithi

Ashadh Shuddha 11

:

Shri Aashadhi Ekadashi (Shree Palkhi's Town Procession)

Ashadh Vadya 13

:

Shri Sant Namdeo Maharaj Punyatithi

Shravan Shuddha 1 to Shravan Vadya 30

:

Shri Shravan Mas Utsav

Shravan Vadya 8

:

Shri Krushna Janmotsav (Janmashtami)

Bhadrapad Shuddha 1 to 5

:

Shri Punytithi Utsav Sohala

Bhadrapad Shuddha 9 to 15

:

Shrimad Bhagwat Saptah

Ashwin Shuddha 1 to 9

:

Shri Navratra Utsav

Ashwin Shuddha 10

:

Dasara (Simollanghan-Palkhi Sohala)

Ashwin Shuddha 15

:

Shri Kojagari Pornima

Kartik Shuddha  11

:

Shri Kartiki Ekadashi (Shree Palkhi's Town Procession)

Kartik Vadya  11

:

Ekadashi (Kirtan)

Kartik Vadya  13

:

Shri Sant Dnyaneshwar Maharaj Sanjeevan Samadhi Sohala

Margashirsha Shuddha 11

:

Shri Geeta Jayanti

Margashirsha Shuddha 15

:

Shri Datta Jayanti

Paush Vadya 7

:

Shri Vivekanand Jayanti

Magh Vadya 1 to 7

:

Shri Pragat Dinotsav Sohala

Magh Vadya 9

:

Shri Das Navami

Magh Vadya 14

:

Shri Maha Shivratri

Phalgun Shuddha 1

:

Shri Sant Niloba Punyatithi

Phalgun Shuddha 9

:

Shri Ramkrushan Paramhansa Jayanti

Phalgun Shuddha 15

:

Shri Chaitanya Mahaprabhu Jayanti

Phalgun Vadya 2

:

Shri Tukaram Bij

Phalgun Vadya 6

:

Shri Eknath Shashthi

Adhik Shuddha 1 to Adhik Vaday 30

:

Shri Purushottam Mas Utsav