Contact Us

Address :-

Shri Gajanan Maharaj Sansthan, Shegaon

Tq. Shegaon - 444203 Dist- Buldhana (M.S.)         

E-mail : [email protected]

Shri Mandir

07265-252018 / 252251 / 09881758762

Anand Vihar Bhakt Niwas Sankul

07265-252019 / 09657449496

Visawa Bhakt Niwas Sankul

07265-253018 / 09657449495

Bhaktaniwas Sankul Mandir Parisar

07265-252018

Bhaktaniwas Sankul Hattikhana Parisar

07265-252699

Shri Kshetra Pandharpur

02186 - 223522 /  07823896767

Shri Kshetra Alandi

020  - 27186071 / 09767125035

Shri Kshetra Tryambakeshwar

02594-  233048 / 09503046525

Shri Kshetra Omkareshwar

09753327083 / 09425371204 / 07280-  271204